18 april alv: nog maar één per jaar

alv_2015016Maandag 18 april 2016 vindt om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van CIKO’66 plaats in de kantine. De stukken voor deze ledenvergadering zijn ongeveer twee weken voor de vergadering beschikbaar, en kunnen via info@ciko66.nl opgevraagd worden.

De concept-notulen van de ledenvergadering van 14 december jongstleden zijn ook beschikbaar en kunnen eveneens via info@ciko66.nl opgevraagd worden.

alv_2015023Conform de statuten heeft het bestuur besloten om vanaf dit jaar slechts 1 reguliere algemene ledenvergadering per jaar te houden, en wel in het voorjaar. Vanzelfsprekend staat het de leden vrij om op eigen verzoek een extra algemene ledenvergadering bijeen te roepen volgens de statutaire regels en procedures.

You may also like...