ALV: applaus en uitdagingen

De belangstelling was dan niet overweldigend, de sfeer was er niet minder om. Hieronder een korte schets van de avond.

Applaus:

Toon trapt zijn eerste ALV af en heet iedereen welkom. Gerard presenteert zijn eerste financieel jaarverslag. Dit laat een positief resultaat zien wat de vereniging in ieder geval op de korte termijn lucht geeft. De kascommissie geeft decharge (applaus!). Jan de Jonge presenteert het sporttechnisch veiligheidsplan waar we de komende maanden veel meer over gaan horen (applaus!), Toon roemt de nieuwe looks van de kantine (applaus!) en geeft aan dat de werkzaamheden aan het krachthonk en nieuwe materiaalhok spoedig verlopen. De bijdrage die Rondje NL aan Ciko levert is meer dan ooit: bij deze nogmaals een dik applaus voor de organisatie.

Bert en Henk leggen na vele jaren hun bestuursfunctie neer. Bert ondervond vanuit het publiek nog enige druk om toch wat langer aan te blijven, maar bezwijkt niet. Misschien ook wel door de aanwezigheid van zijn vrouw Ria. Daverend applaus voor beide heren!

IMG_0399  IMG_0381

IMG_0393

beide heren zichtbaar geëmotioneerd door de mooie woorden van onze voorzitter

 

Het jubileumnummer van de Cikoerier wordt iets heel bijzonders. Er is besloten de oplage te verhogen omdat er meer vraag zal zijn dan van alleen de huidige leden.

Uitdagingen:

Er ontstaat wat scheefgroei in de Ciko populatie: aantal jeugdleden neemt toe en aantal volwassenen neemt af. Deze laatste groep betaalt de meeste contributie, dus netto komt er minder contributie binnen. Daarnaast vraagt de toename in jeugdleden om meer trainers en dus meer trainersvergoedingen. Dit betekent veel puzzelwerk voor het bestuur.

Er moet een lange termijn onderhoudsplan komen (liefst ondergebracht in een commissie) zodat we inzicht krijgen in benodigd onderhoud en daarmee uitgaven. Het uit te rollen veiligheidsplan vraagt eigenlijk ook om een commissie.

Het bestuur geeft aan veel voor de kiezen te krijgen wat, zeker gezien het vertrek van Bert en Henk, pijn gaat doen. Dus: wie komt het bestuur versterken?! Graag ook representanten van de Ciko-jeugd.

In het algemeen dus de vraag aan iedereen: wie komt nog meer z’n steentje bijdragen aan deze schitterende vereniging die volop in beweging is?!

 

You may also like...