ALV: financiën op orde, lichte groei aantal leden

De financiën zijn op orde, er is een lichte groei van het aantal leden. Dat zijn twee belangrijkste mededelingen van het bestuur van Ciko’66 richting de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) deze week.

Het bestuur refereerde aan het begin van de ALV kort aan het aftreden van voorzitter Toon Damen. In lijn met hetgeen vorige maand op de website is vermeld, werd hierover een korte verklaring voorgelezen. De aanwezigen namen de mededeling ter kennisgeving aan.

Daarna werd er vooral ingegaan op de ontwikkelingen binnen de vereniging. De financiën zijn op orde ondanks een klein verlies van enige duizenden euro’s over 2016. Die kwamen vooral op het conto van het mooie jubileumfeest en de aanschaf van event-tenten voor Rondje Nederland. Deze uitgaven waren ingecalculeerd.

Verder loopt de communcatie binnen de Vereniging prima al zal er een verdere verbeteringsslag gaan plaatsvinden door Cikoerier en website meer te integreren. Social media fungeert daarbij als aanjager. (voor geinteresseerden, download hier de presentatie van dit onderdeel: Downloaden). Het grote voordeel: Ciko gaat ook meer communiceren met niet-leden.

Andere belangrijke agendapunten waren het sporttechnisch veiligheidsplan (gelanceerd en eerste uitvoering) en een nieuwe regeling voor trainersvergoedingen (ingevoerd). Aandachtspunten voor 2017 zijn het ledenbeleid en werving, het vrijwilligersbeleid, kantinebeheer en sponsoring.

Het goede nieuws is het optuigen van een sportmedisch team die binnen 1,5 week met professionale expertise reageren op blessurebehandeling in een eerste kostenloos consult. Verder verkent Ciko de mogelijkheden om een trailtraject op te zetten. Ervaren trailers als Edwin Casteleins en Jan Vullings zullen hier samen met bestuurslid Herma Inklaar de eerste – off the road – stappen in zetten.

Nog meer goed nieuws: secretaris Jan de Jonge is formeel benoemd tot eind dit jaar en als bestuurslid vanuit de junioren treedt Bauke van Belois aan, unaniem en onder instemmend applaus.

Nieuw bestuurslid Bouke van Belois

Over het ledenaantal meldt het bestuur dat er 668 waren per peildatum 31 december 2016, een groei van 29 leden. Punt van aandacht is wel het relatief grote verloop van 162 leden erbij en 133 leden eraf. Voor wat betreft de contributie is na enige discussie besloten om een algemene inflatieconforme verhoging over alle leden om te slaan. Daarmee is een verhoging alleen voor pupillen van de baan. Die laatste groep vergt relatief veel aandacht en Ciko zit er laag mee in de contributie-bandbreedte van vergelijkbare verenigingen. De jeugd is echter de investering waard, zo vinden de aanwezige leden in de zaal.

Tot slot vond er enige discussie plaats over het vrijwilligersbeleid. Ciko kan meer vrijwilligers gebruiken bij evenementen en achter de bar. De oplossing is niet eenduidig. Gedacht wordt om loopgroepen als team uit te nodigen om mee te draaien bij vrijwilligerstaken. Ook wordt er gedacht aan een ‘beloning’ in de vorm van een feestavond. En in ieder geval wat meer attentie en empathie vanuit de club voor het vele werk.

You may also like...