ALV: ophef over krachthonk, financiën op orde

alv_2015013

Scheidend voorzitter Evert Dorregeest

ARNHEM – Ciko heeft de financiën op orde. Het krachthonk is onder de maat, zowel bouwtechnisch als qua hygiëne.

Dat waren de twee belangrijkste punten tijdens de ledenvergadering. Ciko is een financieel gezonde vereniging die volgend jaar zo’n 6000 euro in de min heeft begroot. ‘Dat komt vrijwel geheel op conto van het jubileumfeest. Een keer in de vijftig jaar mag je interen. We hebben enige financiële ruimte’, aldus scheidend voorzitter Evert Dorregeest.

Ledenaantallen
De ledenaantallen van de vereniging liggen stabiel op zo’n 600 leden. Het aantal leden onder de lopers daalt daarbij licht, bij de jeugd is er daarentegen een stijging. Op een vraag uit de zaal over de aantrekkelijkheid van Ciko als loopvereniging, antwoordt Dorregeest dat beginnerscursussen niet de sleutel tot succes zijn. ‘Wij trekken juist lopers die beter willen worden en beter willen lopen. Ze zijn op zoek naar scholing en schema’s.’

alv_2015003Contributie
De contributie voor 2016 gaat gemiddeld met twee procent omhoog, waarbij de contributie voor recreanten en trimmers meer op elkaar worden afgestemd.

Krachthonk
Dorregeest: ‘Bestuurlijk is Ciko op orde. Knelpunt is het uitvoerend kader wat nu eenmaal beperkt beschikbaar is waardoor niet alle plannen altijd uitvoerbaar zijn.’ Vanuit de zaal was er duidelijk kritiek op de hygiëne en de bouwtechnische toestand van het krachthonk. Dat honk staat al een aantal jaren op de agenda voor renovatie. Ook de financiële middelen zijn beschikbaar. Waarom gebeurt er niets? Dorregeest: ‘Het ontbrak aan een projectleider. Die hebben we nu gevonden. Bram Peters gaat dit project trekken. Het staat op de planning voor 2016.’

You may also like...