Bericht van de ledenadministratie

DeanHochmanIndien je je lidmaatschap per 1-1-2016 wilt beëindigen, dien je dat schriftelijk (per e-mail of brief) te doen vóór 15 november. Bij opzegging ná 15 november dient zowel de contributie van Ciko’66 voor het 1e kwartaal 2016, als de bijdrage aan de Atletiekunie voor het jaar 2016 betaald te worden.

 

Theo Jansen, ledenadministratie@ciko66.nl

You may also like...