Het Bestuur

Het dagelijks bestuur van Ciko’66 bestaat op dit moment uit 6 bestuursleden. In de regel zit men eens per maand op maandagavond samen. In de maand april vindt de Algemene Leden Vergadering plaats.

De voorzittersrol is vacant!

Het algemene e-mailadres voor het bestuur is info@ciko66.nl.

Functie Naam E-mail
Voorzitter Vacant
Secretaris Jan de Jonge secretaris@ciko66.nl
Penningmeester Gerard Pasman penningmeester@ciko66.nl
Bestuurslid Herma Inklaar info@ciko66.nl
Bestuurslid Bouke van Belois  info@ciko66.nl
Bestuurslid Anita Lubberdink
Bestuurslid Karin Nienhuis  info@ciko66.nl