ALV op 10 mei 20:00 uur

Woensdag 10 mei is de nieuwe datum voor de Algemene Leden Vergadering (alv) 2017 van Ciko’66. De alv start om  20.00 uur. Aan de orde komen verder naast financieën o.a. het vrijwilligersbeleid, ledenwerving, contributieverhoging in het bijzonder voor junioren, stand van zaken krachthonk en de opzet van een medische commissie. Ook wordt een nieuw communicatiebeleid rondom Cikoerier en Ciko-website gepresenteerd.

Het Resultaat van 2016 en de Begroting van 2017 zijn (digitaal) op te vragen bij het bestuur via: penningmeester@ciko66.nl. Zoals bekend is de functie van voorzitter sinds april vacant. Ondanks enkele persoonlijke benaderingen door het bestuur is het nog niet gelukt om hiervoor een nieuwe kandidaat te vinden.

Verder zullen de leden op de vergadering gevraagd worden in te stemmen met de herbenoeming van Jan de Jonge als secretaris tot 1 december 2017. Officieel liep zijn benoeming tot 1 januari 2017.

Tot slot zal de leden gevraagd worden in te stemmen met de benoeming van Bouke van Belois als bestuurslid namens de junioren.
Dit impliceert dat we voor de functie van voorzitter en – later dit jaar – de functie van secretaris nieuwe bestuursleden zoeken. Voor meer informatie over beide functies kan men zich wenden tot één van de zittende bestuursleden.

Het bestuur roept alle leden op om daarbij aanwezig te zijn en van het stemrecht en de inspraak gebruik te maken.

You may also like...