Reanimatie cursus op herhaling

In navolging van de reanimatie beginnerscursus van vorig jaar hebben we afgelopen maandag met een groepje van 8 Ciko’ers de vervolgcursus gevolgd. Hieronder voornamelijk trainers en trainsters. Grote vraag was of we het geleerde nog toe konden passen. Dit viel de meesten toch tegen. In grote lijnen weet je wel wat te doen, maar de volgorde waarin; het aantal herhalingen borstcompressies, en hoe diep dan en met welke frequentie, het aantal beademingen, hoe plak je de stickers van de AED…. Het zakt toch snel weg.

Niet voor niets dus zo’n opfriscursus.

En goed dat dergelijke cursussen gefaciliteerd worden binnen Ciko. We proberen deze cursussen (ook de beginnerscursus) op regelmatige basis te organiseren. Houd daarvoor de website in de gaten.

Zie in het kader van veiligheid ook ons sporttechnisch veiligheidsplan.

You may also like...