Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018 (ALV) op 23 april

Op maandagavond 23 april aanstaande vindt de jaarlijkse ledenvergadering (ALV) plaats om 20.00u in de kantine.

CIKO-leden hebben het recht voorstellen op de agenda te doen plaatsen. Zij dienen dit voorstel schriftelijk 2 weken vóór de ALV in bij het bestuur (dus uiterlijk zondag 8 april), via het secretariaat van de vereniging (email: secretaris@ciko66.nl).

De definitieve agenda wordt een week voor de vergadering via email toegezonden aan de leden.

Tot slot: de functie van voorzitter is nog steeds vacant. Kandidaten hiervoor kunnen eveneens bij het bestuur aangedragen worden, tegelijk met agendapunten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Jan de Jonge, secretaris

You may also like...