Sporttechnisch Veiligheidsplan

Klik om het Sporttechnisch veiligheidsplan te downloaden.

Veiligheid binnen atletiektrainingen en wedstrijden is een zorg van ons allemaal. Aan alles wat we doen zijn risico’s verbonden, ook bij het uitoefenen van atletiek sport. Wanneer zijn die risico’s aanvaardbaar?

  • Als degene die het risico neemt ook het gevaar kent en de gevolgen en de kans op het gevaar kan beoordelen;
  • Als het gevaar zoveel mogelijk beperkt kan worden, zowel voor jezelf als voor anderen;
  • Als het risico aanvaardt moet worden om nut of voordeel te verkrijgen, dat niet op een minder riskante manier kan worden verkregen.

Het Sporttechnisch Veiligheidsplan van CIKO’66 is bedoeld als een handleiding voor trainers, het bestuur, leden van de technische commissie, juryleden en andere belangstellenden voor het veilig beoefenen van de atletiek sport. Het beschrijft de spelregels waaraan iedereen zich heeft te houden tijdens trainingen bij CIKO’66.

In het plan wordt aandacht besteed aan Arbobeleid en de onderwerpen die hiermee in verband staan en zorgen voor een verhoogde mate van veiligheid. Er komen punten aan de orde komen, waarvan gezegd kan worden dat ze wel erg vanzelfsprekend en misschien wat overdreven zijn. En sommige punten zullen voor bepaalde groepen wat zwaarder wegen dan voor andere groepen.

Binnen CIKO’66 zijn we van mening dat we nooit genoeg, zeker voor de beginnende atleet en ongediplomeerde trainer/begeleider, aandacht kunnen hebben voor het veiligheidsaspect binnen de atletiek sport.

Ook in dit kader: Aan de hand van Checklist inzake geschiktheid tot hardlopen of wandelen kunt u checken in hoeverre het aan te bevelen is dat u een sportmedische keuring ondergaat alvorens te starten met lopen.
 

veiligheidsplan