Blessure spreekuur

Allereerst wordt hier besproken (in het kort) wat een sportblessure precies is en wat te doen als je een sportblessure hebt.

Wat is een sportblessure?
Een sportblessure is letsel, beschadiging of verwonding (al dan niet gepaard gaande met pijn) die tijdens of door een (sport-)training is ontstaan en waardoor je voor ten minste één week je trainingsactiviteiten aanpast. Dit kan betekenen dat je helemaal niet gaat trainen of dat je de duur, snelheid, frequentie, afstand en/of intensiteit van de trainingsactiviteiten vermindert.

Heb je een sportblessure?
Bij een sportblessure is een juiste en snelle diagnose belangrijk en daarom is het noodzakelijk dat je snel geholpen kan worden. Om die reden is het team met enige regelmaat aanwezig op de locatie van CIKO’66. Onze behandelruimte bevindt zich achterin het krachthonk van CIKO’66. Als je een afspraak hebt gemaakt, kun je hier langskomen tijdens het sportspreekuur.

Sportspreekuur SMT
Indien je als atleet langer dan twee weken klachten hebt, die niet verminderen door eigen maatregelen (zoals ijs erop leggen, minder lang en minder intensief trainen, op zachte ondergrond lopen, geen wedstrijden doen, extra rust nemen, en dergelijke), kun je een afspraak maken voor een kort inloopspreekuur. Voor acute letsels tijdens de training, zoals bijvoorbeeld een verstuikte enkel of een spierscheuring, kan een ter zake kundige arts of therapeut uiteraard, indien aanwezig, direct geconsulteerd worden. Of je gaat naar je eigen (huis-)arts of therapeut.

Dit sportspreekuur betekent dat we een eerste beoordeling of advies van je sportblessure zullen geven, en waar mogelijk en/of nodig een korte behandeling. Aan de hand daarvan volgt een eventuele vervolgafspraak mocht verdere behandeling noodzakelijk zijn. Op die manier kunnen wij je sportblessure zo serieus en professioneel mogelijk aanpakken.

Het sportspreekuur is op wisselende dagen van de week, doorgaans ergens tussen 18:00u en 20:00u. Zie hiervoor de specifieke beschikbaarheid van de verschillende therapeuten op hun eigen webpagina.

Stuur een email bericht naar: smt@ciko66.nl. Vervolgens zal er door het team contact met je opgenomen worden voor een afspraak. Het streven is dat je binnen een week terecht kunt. Uiteraard wordt wel verwacht dat je je aan de gemaakte afspraak houdt!

Neem een ingevuld [ddownload id=”10263″ text=”blessure registratieformulier”] mee  (te printen via de link of te verkrijgen in de kantine). Vul het formulier zo duidelijk en compleet mogelijk in, eventueel in overleg met je ouders, begeleiders of trainer. Maak een scan of foto van het formulier en stuur het vervolgens naar het smt@ciko66.nl. Je kunt natuurlijk het ook afgeven aan één van de leden van het SMT.

Jeugdatleten tot 18 jaar worden alleen behandeld in aanwezigheid van ouder(s), verzorger(s) en/of trainer(s).

Het gaat bij dit sportspreekuur om korte consulten van maximaal 15 minuten. Uitgebreide klachten, chronische klachten en/of een second opinion kunnen niet in 15 minuten worden bekeken, laat staan dat er een advies gegeven kan worden.

Na het eerste consult kan met één van de leden van het SMT kan een afspraak gemaakt worden voor een uitgebreider onderzoek en advies op hun praktijkadres. Hier is het streven dat men binnen 1-2 weken terecht kan. De ervaring leert dat veel atleten te lang doorlopen met hun klachten. Wacht daarom niet te lang om deskundig advies in te winnen.

Het blessure registratieformulier
Het doel van het blessure registratieformulier is tevens het in kaart brengen van al het blessureleed binnen CIKO’66. Pas als het SMT goed op de hoogte is van alle blessures van de leden kan het Sporttechnische Veiligheidsbeleid erop worden afgestemd. Groot voordeel is de wisselwerking en communicatie tussen trainer en atleet. Immers, de trainer wordt op de hoogte gebracht van de klachten (en dus de verminderde belastbaarheid) en de atleet kan eventueel een aangepast programma volgen vanwege die verminderde belastbaarheid. Als de atleet via het inloopspreekuur advies heeft gevraagd, kan hij of zij dit advies aan de trainer overleggen, zodat een goed aangepast trainingsprogramma kan worden samengesteld.