Sportmedisch – algemeen

Het Sport Medisch Team (SMT) van CIKO’66 bestaat uit een team van deskundigen die aandacht besteden aan sportblessurepreventie en in tweede instantie aan behandeling. Het team staat klaar om trainers en atleten daarbij te helpen en te ondersteunen.

Concreet betekent dit dat het SMT ervoor zorg draagt dat (1) sportblessures zoveel mogelijk voorkómen worden (preventie), en (2) atleten met een sportblessure weer snel hun sport kunnen beoefenen (advisering t.b.v. behandeling). Het voorkómen van blessures zal worden gedaan aan de hand van voorlichting, lezingen, tests en screenings, plus advisering van de trainers en atleten voor een optimale sportbegeleiding.

Het SMT besteedt niet alleen aandacht aan pure fysiologische aspecten, maar ook aan psychologische aspecten en voeding.