Bestuur

Het bestuur van Ciko’66 bestaat uit:

Voorzitter

Thimo Jansen

Penningmeester

Pauline Dijkstra

Secretaris

Vacant

Algemeen lid

Karin Nienhuis

Het Dagelijks bestuur voorzitter, secretaris, penningmeester zijn verantwoordelijk voor het financiële en inhoudelijke beleid van de vereniging. Aantrekken trainers, coördinatoren en de onkosten aan leden. Daarnaast onderhoudt ze de interne en externe netwerken. DB en leden zitten namens het bestuur in 1 of 2 commissies ( ze hebben geen voorzittersrol).

Het bestuur vergadert zo’n 12 keer per jaar in het clubgebouw van Ciko’66. De jaarlijkse ledenvergadering vindt doorgaan plaats in de maand april.

Het door de Algemene Leden Vergadering gekozen bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies en benoemde functionarissen met specifieke taken.

Commissies:

Deze commissies maken geen deel uit van het bestuur.

Om de communicatie te borgen heeft elke commissie een coördinator.

Daarnaast bestaat binnen Ciko’66 de volgende functionaris met speciale functies:
• ledenadministrateur