Ook u kunt sponsor worden

Verbind uw bedrijfsnaam aan dé atletiekvereniging van Arnhem: Ciko’66.

Ciko’66 is een vereniging met zo’n 600 leden, variërend van beginnende hardloper tot fanatieke atleten die meedraaien op regionaal en landelijk niveau. De accommodatie, gelegen op sportpark Valkenhuizen, is onlangs gerenoveerd. Deze accommodatie wordt niet alleen gebruikt door de leden van de vereniging, maar ook door het Rijn IJssel College voor hun lessen, door scholen voor hun sportdagen en door instellingen als het RIBW voor een sport- en speldag.

Sponsoring is voor een vereniging als Ciko’66 erg belangrijk. De kosten voor accommodatie, materiaal, trainers en opleidingen worden hoger. Tegelijkertijd worden subsidies minder. Daarbij wil Ciko’66 een laagdrempelig lidmaatschap, met contributies die voor iedereen zijn op te brengen. Uw bijdrage als sponsor draagt bij aan een vereniging die zich inzet voor zowel talentontwikkeling als het sporten in de breedte, een vereniging die voor iedereen toegankelijk is.

Sponsoring van Ciko’66 biedt uw bedrijf commerciële en publicitaire mogelijkheden.

U kunt kiezen uit de volgende vormen van sponsoring:

  • Een advertentie in de Cikoerier. Ons clubblad de ‘Cikoerier’ verschijnt 5x per jaar, in een oplage van 600 stuks. U betaalt €300,- voor een halve pagina, €150,- voor een kwart pagina of €75,- voor een achtste pagina.
  • Voor particulieren die Ciko’66 een warm hart toedragen, is er de Club van 100. Zie hiervoor onder sponsoring het submenu Club van 100.
  • Uiteraard zijn er combinaties en andere sponsorpakketten mogelijk.
  • Een jaarlijkse donatie mag natuurlijk altijd….

Heeft u interesse? Neem dan contact op met: voorzitter@ciko66.nl