Kantine

Doel
Het beheren van het clubhuis in ruime zin en deze een gezellige en aantrekkelijke plek te laten zijn voor leden en bezoekers bij trainingen en evenementen.

Positie binnen vereniging
Deze commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een coördinator en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De coördinator is het aanspreekpunt voor de activiteiten van de commissie.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Openen en sluiten van de kantine en kleedkamers bij trainingen, evenementen en andere clubactiviteiten (jaarvergadering, vrijwilligersfeest en dergelijke)
  • Plannen en regelen van voldoende kantinebezetting voor de bardienst
  • Het organiseren van festiviteiten (bijvoorbeeld tapas avond)
  • Het organiseren van informatieve bijeenkomsten (bijvoorbeeld lezing over blessurepreventie)
  • Inkopen, voorbereiden en verkopen van te consumeren goederen en artikelen
  • Financiële huishouding (PIN automaat)
  • Zorgen voor het schoonhouden van de kantine na gebruik
  • Uitvoeren van klein onderhoud
  • Verhuur clubgebouw voor externe activiteiten (bijvoorbeeld 3e Kerstdagloop)

Bevoegdheden

Commissieleden
Adri Meeuwissen
Herma Inklaar