Vrijwilligers

Doel
Het creëren en bevorderen van een kwalitatief en qua omvang voldoende groot vrijwilligerspotentieel met als resultaat dat voor alle activiteiten van de vereniging de vereiste vrijwilligerscapaciteit wordt gewaarborgd;
Het zorg dragen voor een goede waardering en begeleiding van de vrijwilligers.

Positie binnen vereniging
Deze commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een coördinator en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de activiteiten van de commissie.

Taken en verantwoordelijkheden
nader uit te werken

Bevoegdheden

Commissieleden
Erik Delpeut (coördinator)