Vertrouwenspersoon

Ciko’66 wil voor al haar leden en betrokkenen een sportieve en plezierige vereniging zijn. Daar waar veel mensen samen zijn en sporten, lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. Daarom heeft Ciko’66 een vertrouwenspersoon om aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en te reageren op meldingen. De vertrouwenspersoon is lid van de vereniging en heeft een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur. Een beroep op deze persoon kan worden gedaan door iedereen die zich slachtoffer voelt van:

  • pesten
  • oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer, bestuurslid, commissielid
  • seksuele intimidatie
  • seksueel geweld
  • ongewenste omgangsvormen
  • andere vormen van machtsmisbruik

Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Ciko’66. Je kunt haar bereiken via e-mail: Monique Bolder