Bestuur

Het bestuur van Ciko’66 bestaat uit:

Thimo Jansen

Voorzitter

Eerste keer benoemd: 17 mei 2022
Aftreden/herbenoeming: 2025
Portefeuilles: Kleding

Marlies Heetebrij

Secretaris

Eerste keer benoemd: 14 mei 2024
Aftreden/herbenoeming: 2027

Ron Giling

Penningmeester

Eerste keer benoemd: 15 november 2022
Aftreden/herbenoeming: 2025
Portefeuilles: Accommodatie

Erik Delpeut

Algemeen lid

Eerste keer benoemd: 15 november 2022
Aftreden/herbenoeming: 2025
Portefeuilles: Wedstrijden, vrijwilligers, kantine

Wim van der Linden

Algemeen lid

Eerste keer benoemd: 14 mei 2024
Aftreden/herbenoeming: 2027
Portefeuilles: Evenementen

Het dagelijks bestuur voorzitter, secretaris, penningmeester zijn verantwoordelijk voor het financiële en inhoudelijke beleid van de vereniging. Aantrekken van trainers, coördinatoren, en de onkosten aan leden. Daarnaast onderhoudt ze de interne en externe netwerken. Het dagelijks bestuur en leden zitten namens het bestuur in 1 of 2 commissies ( ze hebben geen voorzittersrol).

Het bestuur vergadert zo’n 12 keer per jaar, bij voorkeur in een gezellige setting bij één van de bestuursleden thuis. De jaarlijkse ledenvergadering vindt doorgaans plaats in de maanden mei en november in het clubhuis van Ciko’66.

Het door de Algemene Leden Vergadering gekozen bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies en benoemde functionarissen met specifieke taken.

Commissies:

Deze commissies maken geen deel uit van het bestuur.

Om de communicatie te borgen heeft elke commissie een coördinator.

Daarnaast bestaat binnen Ciko’66 de functionaris met speciale functie van ledenadministrateur.