Bestuur

Het bestuur van Ciko’66 bestaat uit:

Thimo Jansen

Voorzitter

Eerste keer benoemd: 17 mei 2022
Aftreden/herbenoeming: 2025

Ron Giling

Penningmeester

Eerste keer benoemd: 15 november 2022
Aftreden/herbenoeming: 2025

Erik Delpeut

Algemeen lid

Eerste keer benoemd: 15 november 2022
Aftreden/herbenoeming: 2025

Vacant

Secretaris

Vacant

Algemeen lid

Het Dagelijks bestuur voorzitter, secretaris, penningmeester zijn verantwoordelijk voor het financiële en inhoudelijke beleid van de vereniging. Aantrekken trainers, coördinatoren en de onkosten aan leden. Daarnaast onderhoudt ze de interne en externe netwerken. DB en leden zitten namens het bestuur in 1 of 2 commissies ( ze hebben geen voorzittersrol).

Het bestuur vergadert zo’n 12 keer per jaar in het clubgebouw van Ciko’66. De jaarlijkse ledenvergadering vindt doorgaans plaats in de maanden april en oktober.

Het door de Algemene Leden Vergadering gekozen bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies en benoemde functionarissen met specifieke taken.

Commissies:

Deze commissies maken geen deel uit van het bestuur.

Om de communicatie te borgen heeft elke commissie een coördinator.

Daarnaast bestaat binnen Ciko’66 de functionaris met speciale functie van ledenadministrateur.