Jeugd

Doel

 • De instroom van nieuwe jeugdige leden te bevorderen
 • De uitval van jeugdleden tegen te gaan
 • Ontwikkelen en uitvoeren van Jeugdvisie, waardoor de jeugd met plezier bij Ciko’66 sport
 • Participatie van allochtone jeugd

Positie binnen vereniging

Deze commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een coördinator en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de activiteiten van de commissie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het ontwikkelen, opzetten en mede uitvoeren van beleid t.a.v. jeugdzaken en de jeugdatletiek
 • Het inventariseren, signaleren en zo mogelijk ontwikkelen van gewenste of noodzakelijke aandachtspunten t.a.v. de jeugd, bijvoorbeeld ten aanzien van:
  a. positie en plek binnen de vereniging;
  b. aandacht en mogelijkheden;
  c. materialen en voorzieningen;
  d. feesten en activiteiten.
 • Organiseren van jeugdwedstrijden en ontspanningsactiviteiten (buiten de officiële wedstrijden)
 • Contactpersoon voor ouders en kinderen
 • Contactpersoon voor jeugdtrainers
 • De commissie voert haar activiteiten uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget

Bevoegdheden

Commissieleden
Martijn Talens (coördinator)
Rogier Vos
Jante Albers
Lotte Visser