Wedstrijd

Doel
Voor de gehele vereniging wedstrijden organiseren, waarbij het plezier van de atleet voorop staat.

Positie binnen vereniging
Deze commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een coördinator en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de activiteiten van de commissie.

Taken en verantwoordelijkheden
Opstellen wedstrijdkalender

 • Reserveren van de accommodatie (baan, clubhuis en dergelijke)
 • Afstemmen wedstrijdkalender met overige commissies, bestuur en de Atletiekunie
 • Publiceren van de wedstrijdkalender
 • Indien noodzakelijk mutaties doorvoeren op de wedstrijdkalender.

Organiseren wedstrijden conform wedstrijdkalender:

 • Organiseren van de geplande hardloopwedstrijden op weg, baan en bos
 • Organiseren van de geplande baanwedstrijden, zowel technisch als afstanden
 • Eventueel ad-hoc organiseren van speciale wedstrijden/activiteiten
 • Leveren van voldoende gekwalificeerde juryleden voor de eigen wedstrijden
 • Bemensen van het wedstrijdsecretariaat
 • Beschikbaarheid EHBO’ers organiseren
 • Op verzoek van bijvoorbeeld omliggende atletiekverenigingen en/of de atletiekunie leveren van gekwalificeerde juryleden

Electronische tijdwaarneming (ET)

 • Zorgen voor gekwalificeerd personeel
 • Leveren van ET personeel voor eigen wedstijden of buiten Ciko

Bijhouden uitslagen en clubrecords van Ciko atleten

Bevoegdheden

Commissieleden
Emiel Schreur (coördinator / wedstijdsecretariaat)
Martijn Talens
Karin Nienhuis (ET)
Henk Brouwer (clubrecords)
Erik Delpeut
Vacature (jury coördinator/JuCo)