Public Relations

Doel
Het verzorgen van de publiciteit rondom de vereniging in ruime zin, zodanig dat de vereniging op een positieve wijze in de publiciteit komt om daarmede naamsbekendheid te verkrijgen en om bijzondere gebeurtenissen onder de aandacht te brengen.

Positie binnen vereniging
Deze commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een coördinator en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De coördinator is het aanspreekpunt voor de activiteiten van de commissie.

Taken en verantwoordelijkheden
De commissie verzorgt de publiciteit rondom:

 • Wedstrijden en evenementen verzorgd door Ciko
 • Bijzondere prestaties van Cikoleden in wedstrijden
 • Vereniging algemeen (bijvoorbeeld bestuursmededelingen, jubilea . . .)

De commissie doet de publiciteit door middel van een aantal media waaronder:

 • De eigen website
 • Facebook
 • De kantine (posters en dergelijke)
 • Kranten in de regio
 • Radio en televisie
 • Andere websites
 • Andere verenigingen.

Aandachtspunten

 • Bij verenigingsnieuws zal de bron meestal het bestuur of een van de commissies zijn
 • Bij gevoelige zaken wordt eerst overleg gevoerd met het Bestuur
 • De PR commissie zorgt ervoor dat slechts daarvoor aangestelde mensen nieuwsberichten verzorgen naar de media. Zodoende houdt men controle over de inhoud en de hoeveelheid van berichten
 • Beschermen van persoonlijke gegevens volgens AVG.

Bevoegdheden

Commissieleden
Peter Garstenveld (coördinator, webredactie)
Erik Delpeut (webredactie)
Willem Peters (webmaster, technisch beheer)