Trainers

Doel
Het zorgen voor voldoende en kwalitatief goed trainerspotentieel.

Positie binnen vereniging
Deze commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een coördinator en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de activiteiten van de commissie.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Organiseren van bijscholing
  • Geven van coaching
  • Opzetten van een doorlopende leerlijn voor atleten
  • Tijdig aanvullen van het trainersbestand
  • Een jaarlijkse evaluatie van de (assistent-)trainers
  • Jaarplan maken
  • Aanboren van nieuwe doelgroepen/activiteiten

Bevoegdheden

Commissieleden
Wim van der Linden (commissie-coördinator / coördinator loopgroepen-trainers)
Steven Nuytink
Bram van Dongen (coördinator pupillentrainers)
Ivo Meex (IkLoop)
Paul van Rooyen