Contributie en donatie

Voor het lidmaatschap van Ciko’66 betaalt u uiteraard contributie. Daarnaast leveren leden en/of hun ouders een bijdrage door een tweetal keer per jaar te helpen bij klussen of organisatie van evenementen. Daarmee houden we de contributie zo laag mogelijk. Zie hiervoor de pagina ‘Vrijwilligers‘.

Wanneer u van plan bent lid te worden, raden wij u aan onderstaande volledig te lezen, zodat u weet wat u kunt verwachten – met name bij de eerste betaling.

Voor 2024 geldt de volgende contributie/bijdrage:

*) Voor junioren is een wedstrijdlicentie verplicht.

Inschrijfgeld

Voor nieuwe leden geldt een inschrijfgeld van €8,50.

Gezinskorting

Voor gezinnen geldt er een korting op de contributie voor het 3e of 4e lid:

  • korting 3e lid: 40%
  • korting 4e lid: 75%
  • 5e lid en meer: gratis

Wie het 3e, 4e etc lid is, wordt bepaald op basis van degene die het minst contributie betaalt.

Donateur

Er geldt een jaarlijkse (minimum) bijdrage voor donateurs. Deze is €35,00.

Wedstrijd-only lidmaatschap

Voor “wedstrijd-only” leden geldt een bijdrage van €42,00 per jaar. Zij betalen daarnaast de kosten van de bijdrage aan de Atletiekunie en de kosten voor de wedstrijdlicentie.

Wijze van betalen

De contributie wordt per kwartaal (eerste maand van het kwartaal) geïnd via automatische incasso.

Bij de eerste betaling is er sprake van een hoger bedrag dan alleen de contributie. U betaalt dan namelijk ook het inschrijfgeld, de contributie aan de Atletiekunie  (verplicht) en een wedstrijdlicentie (in de meeste gevallen optioneel).

Deze bijdragen aan de Atletiekunie innen wij voor bestaande leden in de eerste contributieronde van het kalenderjaar, eind januari.

GelrePas

Voor houders van een GelrePas wordt de contributie gedeclareerd bij de gemeente Arnhem. Om hiervoor in aanmerking te komen lever je een kopie van de GelrePas (een goede foto is prima) in bij de ledenadministratie via een email aan ledenadministratie@ciko66.nl.