Baanreglement

Door het bestuur is een baanreglement opgesteld, welke op de bestuursvergadering van 6 augustus 2001 is aangenomen. In dit baanreglement zijn de regels omtrent het gebruik van onze accommodatie beschreven. Als CIKO-lid word je geacht dit reglement te kennen en na te leven:

1. Algemeen

 • Wij verzoeken een ieder zich op/rond de atletiekbaan sportief te gedragen en de normale fatsoensregels in acht te nemen.
 • Het trainen op onze accommodatie is aan regels gebonden.
 • Ieder lid mag gebruik maken van de atletiekbaan onder toezicht van een trainer.
 • Aanwijzingen van de trainers dienen direct te worden opgevolgd.
 • Alle trainers zijn verantwoordelijk om zodanig de baan te gebruiken dat andere atleten dan hun eigen groep er geen last van hebben.

2. Gebruik van de atletiekbaan
2.1 Baan

 • Baan 1 is voor diegene die op snelheid een tempo willen lopen, echter achter elkaar.
 • Baan 2 is voor het inhalen.
 • Baan 3 & 4 zijn voor rond dribbelen.
 • Baan 5 & 6 zijn voor horden en sprintwerk.
 • Inlopen kan op het gras of buitenom.
 • Blijf niet bij de finish stilstaan.

2.2 Gras (Midden veld)

 • Bij het inlopen op het gras zelf opletten voor diegene die werpen; werpers gaan voor.
 • Gaten die ontstaan zijn door werpmateriaal zelf even dichtmaken.

3. Gebruik van materiaal
3.1 Algemeen

 • Alle CIKO-leden dienen op een verantwoorde wijze om te gaan met het materiaal.
 • Materiaal mag alleen gebruikt worden onder toezicht van een trainer.
 • De trainer is eindverantwoordelijke voor het verantwoord gebruik en het opbergen van materiaal.

3.2 Werpmateriaal

 • Niemand mag zonder toezicht van een trainer werpen.
 • Discuswerpen en kogelslingeren dienen altijd vanuit de kooi te geschieden.
 • Kogelstoten dient altijd op het daarvoor bestemde gedeelte te geschieden.
 • Werp de speer nooit dwars over het veld.
 • Materiaal moet na gebruik schoon worden opgeborgen in de daarvoor bestemde rekken c.q. op de daarvoor bestemde plaatsen.

3.3 Springmateriaal

 • Verwijder vóór het hoog- en polsstokhoogspringen de regenbescherming.
 • Spring niet vanaf de omkasting op de mat.
 • Loop niet met spikes over de regenbescherming van de mat.
 • Hark vóór het ver- en hinkstapspringen de bak.
 • Materiaal moet na gebruik schoon worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen; regenbescherming en omkasting dienen na gebruik van de matten te worden teruggeplaatst.

4. Gebruik van de accommodatie (excl. atletiekbaan)
4.1 Algemeen

 • Fietsen dienen op de daarvoor bestemde rekken beneden bij de invalsweg te staan.

4.2 Baanverlichting

 • De trainers zijn verantwoordelijk voor het aan- en uitzetten van de baanverlichting.

4.3 Kleedkamers

 • CIKO’66 is niet de enige gebruiker van de kleedkamers. CIKO-leden dienen er dus voor te zorgen dat zij de kleedkamers fatsoenlijk achterlaten.

4.4 Krachthonk/materiaalhokken

 • Het krachthonk mag niet gebruikt worden als kleedkamer of fietsenhok.
 • Indien de kantine en/of kleedkamers open zijn, dienen kleding en tassen hier te worden bewaard; op avonden waarop dit niet het geval is, kan het krachthonk daarvoor worden gebruikt.
 • De trainers zijn verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van het krachthonk en de materiaalhokken.

5. Clubtenue

Het clubtenue bestaat uit een oranje shirt en een zwarte broek. Het dragen van het clubtenue is verplicht bij wedstrijden waar de atleet voor Ciko’66 aan deelneemt. Het tenue is verkrijgbaar in het clubhuis en via Runnersworld in Arnhem (klik hier).

Bij het negeren en/of niet naleven van bovenstaande regels beslist het bestuur over de te nemen sanctie(s). Bij vragen of onduidelijkheden kunt u te allen tijde het bestuur raadplegen.