Dinsdag 14 november: ALV

Het bestuur van Ciko’66 nodigt je hierbij uit om op dinsdagavond 14 november a.s. de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen in de kantine van Ciko.

Agenda:

  • Opening
  • Terugblik
  • Concept notulen 30 mei 2023
  • Aanpassingen trainersvergoedingen 2024
  • Begroting 2024
  • Investeringsbegroting 2024 – 2030
  • Vrijwilligers
  • Agenda en plannen tot volgende ALV
  • Sluiting en borrel

Vragen? Stel deze gerust vooraf per mail (secretaris@ciko66.nl) of tijdens de ALV. De vragen behandelen wij aan het eind van de vergadering.

Documenten: zie je mail

Het is ook mogelijk de documenten op te vragen door een mail te sturen naar secretaris@ciko66.nl.

Van harte welkom allemaal, we hopen op een grote opkomst.

Sportieve groeten namens het bestuur,

Thimo Jansen, Ron Giling, Erik Delpeut en Ronald Smidts

Dit vind je misschien ook leuk...