Dinsdagavond 30 mei ALV

Het bestuur van Ciko’66 nodigt je hierbij uit om op dinsdagavond 30 mei a.s. de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Koffie/thee en iets lekkers wordt geregeld en we hebben Gerrit Markink – onze meervoudig Nederlands kampioen Marathon M65 – gevraagd iets te delen over zijn ervaringen.

Agenda:

  • Opening
  • Concept notulen 15 november 2022
  • Toelichting financieel jaarverslag 2022 door de penningmeester en decharge
  • Voorstellen en voordracht kandidaat-bestuurslid Ronald Smidts
  • Tussenstand energieverbruik
  • Vrijwilligers gezocht
  • Nieuwe sponsor
  • Agenda tot volgende ALV
  • Sluiting en borrel

Vragen? Stel deze gerust vooraf per mail (secretaris@ciko66.nl) of tijdens de ALV.

De concept notulen ALV 15 november 2022 en de jaarrekening 2022 zijn vooraf op te vragen door een mail te sturen naar secretaris@ciko66.nl.

Van harte welkom allemaal, we hopen op een grote opkomst.

Sportieve groet namens het bestuur,

Thimo Jansen, Ron Giling en Erik Delpeut

Dit vind je misschien ook leuk...