Voor wie de ALV gemist heeft…

15/11/2022, Valkenhuizen

Het was een gezellige drukte zo net na de training. De een nog nadruipend van een training in de regen. De ander snel fris gedouched.

Thimo Jansen trapt, in zijn nieuwe rol van voorzitter, de vergadering af met iedereen welkom te heten.

Tijdens een korte terugblik wordt er stilgestaan bij knappe sportieve prestaties in het afgelopen half jaar van Benthe, Suze, Karin en Gerrit. De nieuwe website Rondje Nederland wordt genoemd en de officiële overdracht van de Derde Kerstdagloop naar Ciko.

Ron Gilling wordt voorgesteld als nieuwe penningmeester. Hij neemt het stokje over van Pauline Dijkstra. Ron is fotograaf en heeft ervaring met financiën in zijn eigen bedrijf. Erik Delpeut stapt in de vacante plek van algemeen bestuurslid en zal met zijn ‘vrijwilligers-bril’ het bestuur versterken.

2 Bestuursleden stappen op: Pauline Dijkstra neemt afscheid als penningmeester. Zij blijft wel betrokken bij het bestuur in een adviserende rol en zal zeker verschillende vrijwilligerstaken vervullen. Anita Lubberdink neemt afscheid als secretaris. Zij is inmiddels verhuisd naar Haaksbergen, maar zal vast op de een of andere manier nog betrokken blijven. Anita en Pauline krijgen van de voorzitter een mooie bos bloemen en een welverdiend applaus van de aanwezigen.

Er wordt opgemerkt dat het bestuur met 3 bestuursleden onderbemenst is. Uitbreiding met minimaal 2 bestuurssleden is wenselijk wil men alles gedaan krijgen. We zoeken dus nog een secretaris en een algemeen bestuurslid. Kan ook in een duo-rol dus meld je aan!

Met de goedkeuring voor het tekenen van de opstalovereenkomst is akkoord gegeven voor eigenaarschap van het onroerend goed door Ciko’66. Dit wordt bij de notaris nog formeel gemaakt.

Wat betreft de contributie voor 2023 worden de volgende 2 punten genoemd:

De atleten die bij de specialisatiegroepen trainen met een hoofdtrainer gaan allemaal dezelfde contributie betalen en dit zal het bedrag zijn dat de atleten betalen die per week 3 keer of meer trainen. Daarnaast komt er naast de jaarlijkse contributieverhoging van 2% een eenmalige verhoging van 10%. Dit nieuwe bedrag zal de blijvende contributiehoogte zijn waarop elk jaar de 2% verhoging berekend gaat worden. De reden voor deze extra verhoging is dat de financiële buffer niet groeit, de algemene kosten gaan de komende tijd flink stijgen

Om meer vrijwilligers te genereren, starten we met een pilot om korting te geven op de contributie als leden zich een aantal uur per jaar inzetten als vrijwilliger. Dit zal gaan middels een puntensysteem. Hiermee zal maximaal €20 per jaar contributiekorting te krijgen zijn. Dit geldt niet voor trainers die een trainersvergoeding en voor bestuursleden die een vrijwilligersvergoeding krijgen.

In de begroting 2023 is de contributieverhoging, de hogere energielasten en een inschatting aan kosten voor verduurzaming opgenomen. Wil je de details inzien van de begroting, vraag deze dan op bij Ron.

Activiteiten in de nabije toekomst:

  • 19 november: 12 pupillen gaan helpen met presenteren bij het atletiekgala
  • 22 november: tapasavond.
  • 2 december: Rondje NL-Avondloop in een reuze gezellig en sfeervol Openluchtmuseum. Aanmelden kan nog.
  • 27 december: Derde Kerstdagloop.
  • 17 januari: Nieuwjaarsborrel met pub quiz.

De avond werd afgesloten met een rondje van het bestuur.

De notulen zijn op te vragen via een mailtje.

Zie hieronder de presentatie van deze avond.

Dank aan iedereen die aanwezig was, meedacht, feedback gaf en ons van input voorzag!

Dit vind je misschien ook leuk...