13 april ALV – maar dan wel digitaal

Het bestuur van Ciko’66 nodigt je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 13 april om half 9. Door de Covid- 19 is de Algemene Ledenvergadering digitaal via Teams.

Concept Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Concept notulen 27 november 2020
  3. Financieel verslag en decharge 2020
  4. Herbenoeming Karin Nienhuis en Anita Lubberdink
  5. Sluiting

Vragen vanuit de leden: stel je vraag vooraf door een mail te sturen naar secretaris@ciko66.nl of gedurende de ALV- sessie in de chat. Deze vragen behandelen wij aan het eind van de vergadering.
De concept notulen, jaarrekening 2020 en de begroting 2021 kun je vooraf opvragen door een mail te sturen naar secretaris@ciko66.nl.

Tot de 13de april!

Neem deel via uw computer of mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Dit vind je misschien ook leuk...