ALV: werken naar een verplicht vrijwilligersbeleid

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Ciko66 besloten een keer per jaar een vrijwilligerstaak verplicht te stellen voor de leden. Communicatie en coördinatie hiervan zou via de trainers kunnen lopen. Het betreft een principebesluit dat door een kleine ledencommissie samen met het bestuur verder zal worden uitgewerkt. 

Gespannen aandacht voor de plannen van het bestuur

Tijdens de ledenvergadering was er verder veel aandacht voor de trainersvergoeding. Het bestuur heeft twee jaar geleden een vergoedingenhuis opgesteld dat volgens het bestuur ‘voor 99 procent van de trainers voldoet’.  Kernvraag is of er een extra etage op moet en kan worden gebouwd voor trainers met buitengewone bagage en kwalificaties. Het gaat dan om bijvoorbeeld ex-topatleten met alle papieren op zak.

Extra aandacht voor beloning zou ook passen in de tijdens de alv uitgesproken missie ([ddownload id=”10996″]) om Ciko66 op te stuwen tot de top20 binnen Nederlandse atletiekverenigingen. Het gaat dan om meetbare scores op ledenaantal en prestaties. Secretaris Jan de Jonge: ‘Vaak is er een verband: hoe meer leden hoe groter de kans op betere prestaties.’ De meningen over dit onderdeel – extra beloning – zijn verdeeld en het onderwerp wordt binnen het bestuur samen met Ezra Hendriks verder opgepakt.

Solide financieën

Het bestuur ging tijdens de alv verder in op de financieën. Die zijn ‘solide’ al heeft de begroting 2018 een klein exploitatie-tekort. Dat wordt echter weggepoetst als de resultaten van Rondje Nederland mee zouden worden genomen. ‘Dat we dit niet doen is een boekhoudkundige kwestie in overleg met de accountant.’

Verder bereidt het bestuur de vereniging voor op een tweetal grote investeringen. Zo is er €30.000 nodig voor een goede nieuwe baanverlichting en €10.000 voor renovatie van het dak van de kantine.

Secretaris Jan de Jonge leidt voor de laatste keer de vergadering. Hij treedt af.

Overigens gingen voor de naamswijziging kantine naar clubhuis ook wat stemmen op om op die manier al weer wat meer sfeer aan het geheel te geven. Met de nieuwe kantinebeheerder – chef clubhuis (?) Stefan Kans – zijn er namelijk ook plannen om daar tot wat meer sfeer te komen en wellicht de exploitatie op een hoger plan te tillen. Het clubhuis zou zich ook meer moeten ontwikkelen tot een ‘gezond clubhuis’ met minder aandacht voor snacks en snoep.

Contributieverhoging

Belangrijk punt was verder de contributieverhoging die door de aanwezige leden werd goedgekeurd. De contributie is de laatste jaren niet verhoogd. Het aangenomen voorstel houdt in dat wedstrijdatleten 4 procent meer gaan betalen en recreanten 3 procent. Het verschil komt omdat wedstrijdatleten een groter beroep doen op de vereniging dan recreanten. Van de uitgaven komt ruwweg 85 procent aan de groep wedstrijdatleten ten goede tegen 15 procent voor de recreanten.

Tot slot werd de Cikoerier nog even aangestipt. Er was discussie over nut en noodzaak van het papieren medium. De website functioneert goed en via social media wordt verkeer naar de site aangewakkerd. Print verliest een rol in deze. De bedoeling is om de plannen rondom communicatie op dit punt verder uit te werken in de loop van het jaar.

Waardering

Aan het eind van de avond sprak de zaal waardering uit voor het bestuur dat zich nog steeds zonder voorzitter (vacature) door het verenigingsbestaan slaat. Het bestuur is wel versterkt met twee nieuwe leden: Karin Nienhuis en Anita Lubberding. Die laatste zal de rol van secretaris op zich nemen. Huidig secretaris Jan de Jonge legt zijn functie neer en krijgt aan de meet een passende bos bloemen.

 

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...