Talentprogramma junioren: een eindscriptie

Door: Lotte Hendriksen

Hallo, ik ben Lotte Hendriksen. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding Sport, Gezondheid en Management (Sportkunde) aan de HAN in Nijmegen. Omdat ik zelf al jaren lid ben van CIKO’66 heb ik ervoor gekozen om mijn eindscriptie voor en over CIKO’66 te schrijven. Hieronder vindt u een korte samenvatting van mijn scriptie; voor een volledig verslag kunt u mij mailen: lotteatletiek@live.nl.

Voordat u begint met lezen zou ik graag mijn stagebegeleider Jan de Jonge en CIKO’66 willen bedanken voor de fijne begeleiding en de kans om mijn eindscriptie binnen deze vereniging te mogen doen. Tot slot nog een bedankje aan de onderzoeksdeelnemers waarbij ik mijn interviews mocht afnemen gedurende het onderzoek: jullie hebben mij enorm geholpen!

De Arnhemse atletiekvereniging CIKO’66 heeft aangegeven meer aan talentontwikkeling te willen doen. Op dit moment is er nog geen beleid omtrent talentontwikkeling. Iedereen binnen de vereniging, denk aan trainers, leden, ouders en bestuur, vult de ontwikkeling van talenten anders in. Ook denken zij anders over vroege of late specialisatie van de junioren. Nu is de vraag of er binnen CIKO’66 behoefte is aan een talentprogramma voor junioren, zodat iedereen via dezelfde strategie en route te werk kan gaan.

Het doel die binnen dit onderzoek centraal stond was om inzicht te krijgen in de behoeften van verschillende stakeholders rondom een talentprogramma voor junioren binnen CIKO’66. Om vervolgens aanbevelingen te kunnen doen over hoe een eventueel talentprogramma het beste vormgegeven en gefinancierd kan worden.

Binnen mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van twaalf verschillende onderzoeksdeelnemers die zijn geselecteerd aan de hand van zes verschillende typen stakeholders die binnen dit onderzoek betrokken waren. Te noemen: baanatleet, bos-/wegatleet (recreant), bestuur, trainer, ouder van atleet en sponsoren. Per stakeholder zijn er telkens random twee personen gekozen. De twaalf onderzoeksdeelnemers zijn op basis van een semigestructureerd interview ondervraagd ten aanzien van vier kernbegrippen: (1) talent, (2) talentprogramma, (3) financiering talentprogramma en (4) behoefte talentprogramma.

Het belangrijkste resultaat dat naar voren kwam uit het onderzoek was dat de meerderheid van de onderzoeksdeelnemers zelf niet direct behoefte hebben aan zo’n talentprogramma, maar zij zien daarvan wel de meerwaarde voor CIKO’66 in (op langere termijn). Tevens beschikt CIKO’66 op dit moment nog niet over voldoende en/of geschikte trainers en/of richtlijnen voor het opzetten en aanbieden van een dergelijk talentprogramma. Voor de financiering van een talentprogramma worden de sponsoren als meest geschikte financieringsbron gezien.

Uit de onderzoeksresultaten zijn drie aanbevelingen voor CIKO’66 naar voren gekomen:
1. Het werven van voldoende en geschikte trainers voor een dergelijk talentprogramma voor junioren;
2. Richtlijnen opstellen omtrent talent, deelname talentprogramma en gedragsregels;
3. Werven van nieuwe sponsoren en intensiveren van de band met bestaande sponsoren teneinde het talentprogramma te kunnen financieren.

Ik heb met veel plezier aan mijn eindscriptie kunnen en mogen werken, en ben erg dankbaar voor de goede hulp die ik heb gekregen! Ik kan met trots zeggen dat ik mijn scriptie, de bijbehorende presentatie en de verdediging op de HAN met een mooi cijfer heb afgerond.

Dit vind je misschien ook leuk...