ALV: financiën op orde en geen verplicht vrijwilligersbeleid

De financiën binnen Ciko zijn op orde en er komt geen verplicht vrijwilligersbeleid. Dat zijn twee belangrijke uitkomsten van de Algemene Leden Vergadering van Ciko. De financiën profiteren met name van de LED-verlichting en het omzetten van de papieren Ciko-koerier naar een digitale website en social media. Penningmeester Gerard Pasman geeft aan uit het bestuur te treden. Naar opvolging wordt gezocht.

Een groot deel van de ledenvergadering stond in het teken van het vrijwilligersbeleid. Verplicht vrijwilligersbeleid is van tafel, een voorstel dat vorig jaar nog werd aangenomen. Het leidt tot versnippering van activiteiten en een administratieve rompslomp om het van de grond te krijgen. In plaats daarvan werkt Ciko aan een plan om meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij de huidige en eventuele nieuwe zelfsturende commissies met een duidelijk takenpakket. Een eerste stap in dit traject is gezet met het in kaart brengen van de commissies die er zijn (of zouden moeten zijn) met de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden.

Bij de punten die goed op de rit staan zitten de website, het krachthonk, de sportmedische aanpak, de coördinatie van loopgroepen en aansprekende prestaties. Ook duidelijke verbeteringen zijn het digitaal kunnen betalen in een steeds meer gezondere sportkantine. ‘Maar de kantine is nog geen huiskamer voor alle leden’, aldus het bestuur. Het bestuur noemde daarnaast ook een aantal punten die nog beter kunnen. Zie foto hieronder.

Bij de leden ziet Ciko een behoorlijk verloop bij met name de pupillen, een daling van 101 naar 78 in 2018. Ook de junioren vinden de vereniging steeds minder makkelijk. Het bestuur geeft aan onderzoek te willen doen naar vertrekredenen.

De lijst met verbeterpunten

 

De topprestaties van Ciko

 

Erik Delpeut over het vrijwilligersbeleid

 

Karin de Lange neemt afscheid als vertrouwenspersoon

 

 

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...