Reglement Trainersvergoeding te downloaden

Het reglement trainersvergoeding is nu te [ddownload id=”14727″]. Met het reglement trainersvergoeding wil CIKO’66 éénduidigheid en transparantie scheppen wat betreft de trainerstypen binnen de vereniging en de vergoeding die daarbij hoort. Door transparantie (publicatie CIKO’66 website) is het voor bestaande en nieuwe trainers duidelijk wat CIKO’66 van hun trainers verwacht en wat een trainer van CIKO’66 kan verwachten.

Trainersvergoedingen zijn veruit de grootste kostenpost van CIKO’66. Om een goede balans te vinden tussen kosten en opbrengsten, wordt ook een slag gemaakt in een duidelijker en eerlijker contributiebeleid.
Een ander belangrijke uitgangspunt van CIKO’66 is dat onze atletiekvereniging ondersteuning biedt “tot” internationaal niveau. Wij gaan ervanuit dat de begeleiding en trainingen van potentieel internationaal talent voortijdig door de Atletiekunie, dan wel een commerciële groep/trainer, wordt overgenomen.


Dit neemt natuurlijk niet weg dat CIKO’66 alles binnen haar vermogen doet om toptalenten een zo optimaal mogelijke ontwikkelingsbodem te bieden. Vanuit deze visie zet CIKO’66 in op uitstekende jeugdtrainingen en recreantentrainingen, zodat dat de basis een sterk fundament van CIKO’66 vormt

Dit vind je misschien ook leuk...